Užitečné odkazy

www.copn.cz Český spolek proti plicním nemocem – česká pacientská organizace poskytující podporu též nemocným s IPF www.pneumologie.cz Oficiální stránky České pneumoftizeologické společnosti, určeno především odborníkům, lze zde nalézt ale i některé informace pro pacienty.
www.pulmonaryfibrosis.org Stránky nadace pro plicní fibrózu, což je americká společnost zvyšující povědomí veřejnosti i odborníků o problematice IPF. www.coalitionforpf.org Americká nadace pro plicní fibrózu, podporuje jak pacienty s IPF, tak jejich rodiny nebo lékaře zabývající se problematikou IPF.
www.canadianpulmonaryfibrosis.ca Stránky kanadského sdružení pacientů s IPF. Zde je sdružení založeno a podporováno přímo pacienty, dostupné jsou i příběhy nemocných s IPF. www.actionpulmonaryfibrosis.org Stránky britského pacientského sdružení pro IPF. Podporují zvyšování povědomí o nemoci a financování výzkumných projektů zaměřených na pacient s IPF.
www.lungenfibrose.de Německé sdružení pacientů s IPF, k dispozici jsou kontakty na vedoucí jednotlivých lokálních pacientských klubů k eventuálnímu získání dalších informací o tvorbě sdružení. www.longfibrose.nl Nizozemské sdružení pacientů s IPF, letos i se zastoupením členů v Evropském parlamentu.
www.celcapa.net Informační podklady pro vybudování pacientské organizace.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat