Pro pečující o pacienty s IPF

Jak bylo zmíněno výše, IPF se obvykle nedotýká jen pacienta, ale celé jeho rodiny. Ten, kdo o nemocného s IPF pečuje, čelí dvěma výzvám: postarat se dobře o pacienta, postarat se dobře ale i sám o sebe.

Péče o pacienta:

  1. Doprovázejte ji/jej při návštěvách u lékaře – poskytovaných informací může být víc, než je nemocný člověk schopen vstřebat. Ptejte se, připravte si otázky dopředu, napište si je v klidu doma na papír a ten vezměte s sebou k lékaři.
  2. Veďte si soupis léků, které pacient užívá. Noste jej s sebou při kontrolách u lékaře.
  3. Naučte se zacházet s léčebnými/rehabilitačními pomůckami, které pacient používá. Patří mezi ně například pulzní oxymetr (přístroj na měření okysličení), inhalátor, přístroje pro dlouhodobou domácí léčbu kyslíkem.
  4. Respektujte nezávislost a soukromí, zároveň ale zůstaňte poblíž pro případ nouze. Pacienti s IPF mohou potřebovat pomoc s přípravou a podáváním léků, může se ale stát, že v důsledku své léčby nebo nemoci nebude moci pacient vykonávat to, co obstarával doposud – jako např. řídit auto, řešit ekonomiku domácnosti (placení pojištění, hypoték, úvěrů, nájmu, elektřiny, telefonu, daní apod.), nakupovat nebo vařit.
  5. Proberte s nemocným jeho přání týkající se konce jeho života. Jakkoliv jsou tyto debaty neradostné, mohou být pro pacienta velmi důležité. Přinesou mu jistotu, že i když sám nebude schopen vyjádřit svoje rozhodnutí (např. pro zhoršení zdravotního stavu), bude mít někoho, kdo jeho přání zná, ctí je a bude je interpretovat.

Péče o pečujícího:

  1. Nebojte se požádat o pomoc!
  2. Zabývejte se i vlastním zdravím. Také pečující osoba může mít svoje neduhy a ty je potřeba řešit se stejnou naléhavostí, jako problémy toho, o koho pečuje.
  3. Věnujte se svým zálibám, najděte si chvilku jen sami pro sebe.
  4. Mluvte i o svých potřebách, pocitech a těžkostech. Není to projevem slabosti, ale důležitou složkou duševní hygieny.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat