Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky usnadňují nemocnému zvládání denních úkonů podle jeho aktuálních potřeb. Informace o možnostech zapůjčení přináší např. www.helpnet.cz nebo www.kompenzacni-pomucky.cz.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat