Cestování s IPF

Zda nemocný s IPF bude či nebude cestovat, závisí především na tom, jak se cítí, jak závažný je pokles jeho plicních funkcí a na léčbě. Tuzemské cestování nebývá pro většinu nemocných problémem a není vyloučeno ani u nemocných s dlouhodobou domácí oxygenoterapií.

Při plánování zahraničních cest je vhodné poradit se s lékařem. Důležité může být i kvalitní cestovní pojištění pro případ rozvoje zdravotních komplikací v zahraničí. Pacienti s IPF mohou cestovat i letecky, letecká přeprava není doporučena nemocným užívajícím kyslík průtokem nad 4 l/min. U nemocných s DDOT nebo vyžadujících oxygenoterapii v průběhu letu je vhodné dopředu kontaktovat leteckou společnost a dojednat, za jakých podmínek je cesta možná. Některé letecké společnosti vyžadují provedení zátěžového testu chůzí. Pokud v průběhu testu klesá okysličení nebo jej nelze pro dušnost vůbec dokončit, měl by být nemocný po dobu letu zajištěn kyslíkem. Rizikem letecké přepravy u nemocných s IPF jsou infekční komplikace v podobě infekcí dýchacích cest. Virový infekt může být i spouštěčem tzv. akutní exacerbace, tj. život ohrožujícího stavu s náhlým poklesem plicních funkcí.

V případě zamýšleného pobytu ve vyšší nadmořské výšce je možno též zvážit podávání kyslíku.

Nemocní užívající pirfenidon by měli dbát ochrany pokožky před slunečním zářením vhodným oděvem, pokrývkou hlavy a aplikací ochranného krému s vysokým UV faktorem.

Před odjezdem zejména do zahraničí je vhodné též ověřit si, zda má pacient dostatek medikace na celou dobu pobytu. Léky je užitečné mít v originálních baleních společně s potvrzením od o jejich užívání a dávkování.

Služba Oxytravel® umožňuje nemocným na DDOT cestovat jak v rámci jednoho státu, tak do zahraničí. Službu poskytuje firma Linde a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pokud pacient léčený podáváním kyslíku zamýšlí delší cestu, je vhodné dopředu kontaktovat koordinátora (kontakt např. na www.linde-healthcare.cz) a dojednat podrobnosti s časovým předstihem.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat