Jak na to?

Záleží především na Vás a Vašich potřebách, ale i na tom, jakým směrem bude orientovaná Vaše aktivita.

Podpůrná skupina je sdružení osob s podobnými zážitky a problémy, kteří si navzájem poskytují citovou a morální podporu. Diskutovat je možno osobně, ale i prostřednictvím internetu. V případě zájmu Vám zašleme leták, který je možno po dohodě vyvěsit např. v ambulanci Vašeho pneumologa a získat tak kontakt na další osoby se zájmem o problematiku. Je dobré si rozmyslet, jak často se bude skupina setkávat (měsíčně, jednou za 14 dní), kde se budou setkání odehrávat (v nemocnici, v knihovně, v kavárně, on-line), jak dlouho budou trvat (hodinu, devadesát minut) a o čem se bude na setkání hovořit (bude se účastnit lékař, fyzioterapeut, nutriční specialista, psycholog a probírat předem stanovená témata?). Se zpracováním vybraných témat Vám rádi pomůžeme!

Pacientská organizace je sdružení osob se stejnými zájmy, její cíle kromě výše uvedených zahrnují i posílení vlivu pacientů při vytváření zdravotní politiky, usnadnění přístupu k potřebné péči a obranu jejich práv. Organizace může mít např. podobu obecně prospěšné společnosti, jejíž náležitosti jsou ukotveny zákonem. Na vzniku se mohou podílet především blízcí nemocných s IPF. K získání dalších zájemců, ochotných podílet se na vzniku organizace, může též pomoci tištěná výzva (ke stažení zde nebo dostupná na vyžádání v tištěné podobě na našem pracovišti – Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha).

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat