Rehabilitace

U nemocných s pokročilým onemocněním by měly být upřednostněny relaxační techniky, nácvik správného dýchání a snaha o udržení pohyblivosti nemocného. Pacient, který sám o sebe dokáže pečovat při běžných denních činnostech je více nezávislý na svém okolí a pravděpodobně bude kvalitu svého života vnímat jinak, než nemocný vyžadující 24 hodinovou ošetřovatelskou péči.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat