Poskytovatelé paliativní péče

Paliativní péče může být poskytována jak v domácím prostředí, tak v lůžkových zařízeních. Podle místa bydliště nemocného lze zvážit agenturu domácí péče nebo mobilní hospic. Pracovníci těchto organizací podle individuální domluvy mohou zajistit pomoc s aplikací léků, přípravou a podávání stravy, hygienou, rehabilitací atd. Některé agentury mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami, pak je možno získat alespoň částečnou úhradu péče.

Informace o poskytovatelích domácí i lůžkové paliativní péče (kontakty) lze najít např. na www.umirani.cz

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat