Antitusika

Kašel stejně jako dušnost trápí téměř všechny nemocné s pokročilou IPF. Může být suchý, může být s vykašláváním, často se objevuje po ránu nebo v závislosti na fyzické aktivitě. Léčba tohoto příznaku je svízelná. Zkusit lze volně prodejné přípravky tlumící dráždivý kašel (např. Stoptussin, Ditustat, Sinecod, Stopex, Tussin, Robitussin, Levopront, Stodal). Další možnost přináší kodein a obecě opiáty a opioidy, jak zmíněno výše. U části nemocných může mít efekt nízká dávka systémových kortikosteroidů (prednison). Obecně ale bývá kašel při IPF léčebně velmi těžko ovlivnitelný.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat