Definice a možnosti

Pokud nemůžeme nemocnému nabídnout léčbu, která by přímo ovlivňovala průběh onemocnění a pacient není vhodným kandidátem plicní transplantace, přichází v úvahu kvalitní paliativní péče. Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) je paliativní péče celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů (v případě nemocných s IPF dušnost), stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných. Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat