Plicní transplantace

Transplantace plic je vymezena pro pacienty v konečném stádiu IPF, pokud byly vyčerpány všechny možnosti konzervativní léčby. Tato možnost léčby připadá v úvahu jen u části nemocných – v úvahu nepřipadá u osob s nádorovým onemocněním (s určitými výjimkami), s neléčitelným selháváním jiného orgánového systému, neléčitelnou celkovou infekcí, významnou deformitou páteře či hrudníku, se závislostí na tabáku, alkoholu nebo jiných drogách a u nemocných, kteří nespolupracují, nemají dostatečné sociální zázemí nebo jejich psychický stav neumožňuje dodržování léčebného režimu. Nemocní starší 65ti let (i když věk není zcela rozhodující) bývají na čekací listinu před plicní transplantací zařazováni spíše výjimečně. Důležitá je i svalová síla, kostní hmota (problémem bývá řídnutí kostí, osteoporóza) nebo nervosvalová onemocnění.

Je nezbytné si uvědomit, že transplantace představuje rozsáhlý chirurgický zákrok s nezanedbatelným rizikem a zavazujícím režimem v období po výkonu. Nemocní užívají doživotně léky snižující obranyschopnost (imunosupresiva) a mívají řadu vedlejších účinků, musí rehabilitovat, pravidelně dojíždět na kontroly, vyšší je i riziko infekce.

Pokud pacient společně s lékařem Centra pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů dospějí k rozhodnutí, že takovéto řešení může být pro nemocného přínosem a nemocný by mohl být vhodným kandidátem, bývá nemocný objednán ke konzultaci do Transplantační ambulance Pneumologické kliniky FN Motol. Následuje celá řada vyšetření, jejichž cílem je posoudit, zda zdravotní stav nemocného umožní provést operaci a s jakým rizikem. Po dokončení vyšetřovacího programu, pokud nejsou u nemocného shledány překážky zamýšleného výkonu, následuje informační pohovor, při kterém je nemocný seznámen s celým transplantačním týmem a eventuálně zařazen na čekací listinu.

I pro tuto léčebnou možnost je nezbytným předpokladem aktivní spolupráce ze strany pacienta a jeho blízkých. Součástí souboru vyšetření je i pohovor s psychologem a posouzení schopnosti pacienta rehabilitovat po výkonu. Důraz je kladen i na sociální situaci nemocných.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat