Rehabilitace

Pokud je v místě bydliště pacienta k dispozici fyzioterapeut schopný (a především ochotný) nabídnout nemocnému komplexní program plicní rehabilitace (6-12 týdnů, minimálně 12 sezení, při kterých fyzioterapeut pacienta vyšetří, edukuje a kontroluje, zda nemocný cvičení provádí správně), je výhodou jej oslovit v co nejčasnější fázi onemocnění. Databáze pracovišť, která nabízejí nemocným plicní rehabilitaci, je dostupná zde. Snaha o udržení celkové fyzické kondice s pravidelnou pohybovou aktivitou je přínosná pro všechny nemocné. Doporučit lze především pravidelnou rychlou chůzi, jízdu na rotopedu nebo orbitreku. Lepší je pravidelná fyzická aktivita s nižší intenzitou a častějšími pauzami, zejména zpočátku. Standard plicní rehabilitace je k dispozici na stránkách České pneumoftizeologické společnosti.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat