Psychologická péče

Nemoc představuje pro většinu lidí náročnou životní situací, která je vnímána často jako obtížně zvládnutelná, někdy jako nezvládnutelná. Není jednoduché vypořádat se se změnou navyklého denního stereotypu a denního programu, které s sebou IPF nevyhnutelně přináší. Zdraví a nemoc by měly být chápány jako složitý jev, ve kterém panují složitě podmíněné vztahy mezi tělesnou a duševní stránkou, mezi osobností pacienta a jeho širším sociálním prostředím. Konzultace s psychologem může nemocnému pomoci vyrovnat se se závažným onemocněním a motivovat nemocného k aktivní spolupráci při léčbě jeho nemoci.

Psychologická péče není vyhrazena pouze pacientům s IPF, podpořit a motivovat je třeba i jejich nejbližší. Kontakty na klinické psychology v místě bydliště nemocného lze nalézt např. v databázi www.mujpsycholog.cz.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat