Lázeňská léčba

Lázeňská léčba může být doporučena pneumologem, specialistou na pracovní lékařství nebo rehabilitačním lékařem. Nemocný musí být lékařem, který komplexní lázeňskou péči doporučí, sledován soustavně a jeho vitální kapacita by neměla přesáhnout 80% očekávaných hodnot. Podmínkou příspěvku na lázeňskou péči z veřejného pojištění je nekuřáctví. Pobyt může být v délce 21-28 dní, s možností opakování při dobrém efektu. Formulář posuzovaný následně revizním lékařem zdravotní pojišťovny může na základě doporučení specialisty vyplnit praktický lékař nemocného. Revizní lékař může schválit buď plně hrazenou lázeňskou péči (komplexní) nebo péči příspěvkovou, při které zdravotní pojišťovna hradí léčení, stravu a ubytování nemocný hradí sám a po dobu léčby není v pracovní neschopnosti.

Pro nemocné s IPF lze z lázeňských zařízení zvážit Jánské Lázně, Jeseník, Karlovu Studánku, Luhačovice nebo Mariánské Lázně.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat