Léčba závislosti na tabáku

Jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěšné farmakologické léčby nemocných s IPF je výluka kouření. Jelikož IPF je výrazně častější u kuřáků, lze předpokládat, že kouření hraje důležitou úlohu při jejím rozvoji nebo se přímo podílí na vzniku onemocnění. Kuřáci mají vyšší riziko infekcí dýchacích cest. Zejména infekce vyvolané viry mohou spouštět tzv. akutní exacerbace - život ohrožující stav provázený skokovým poklesem plicních funkcí, často s těžkou dechovou nedostatečností. Kouření negativně ovlivňuje i nemoci jiných orgánových systémů – u kuřáků se častěji setkáváme s chorobami srdce a cév nebo s nádorovými onemocněními. Nekuřáctví je podmínkou úhrady pirfenidoneu i nintedanibu z prostředků z veřejného pojištění. I úhrada nefarmakologické léčby pojišťovnou je vázána na výluku kouření a to včetně dlouhodobé domácí oxygenoterapie a lázeňské péče. Minimální šesti měsíční nekouření je podmínkou i pro zařazení nemocného s IPF do transplantačního programu.

Problémem je i pasivní kouření, rizika jsou totožná jako u aktivních kuřáků. Cigaretový kouř vdechovaný „z druhé ruky“ obsahuje velice malé částečky, které mohou pronikat prakticky až do plicních sklípků exponované osoby. Pokud jsou v rodině nekouřícího pacienta s IPF kuřáci, měli by být informováni o důsledcích své závislosti nejen pro ně samé, ale i pro dotyčného nemocného.

Závislost na tabáku bývá přirovnávána k závislosti na heroinu, přestat kouři si přeje 70-80 % kuřáků, ale daří se to 3-5 %. Úspěšnost farmakoterapie se pohybuje kolem 10 %. Protože závislost na tabáku má nejen složku fyzickou, ale i psychickou/behaviorální/sociální, nejúspěšnější jsou komplexní přístupy, tzv. intenzivní intervence, s úspěšností 20-25%.

Více informací včetně kontaktů na poradny zabývající se léčbou závislosti na tabáku je dostupných např. na www.odvykani-koureni.cz.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat