Další farmakoterapie doporučovaná u nemocných s IPF

Inhibitory protonové pumpy: v nedávné době byla léčba preparáty této skupiny doporučována paušálně u všech nemocných s IPF. V současné době by měla být vyhrazena pouze pro nemocné, kteří mají prokázanou refluxní nemoc jícnu.

N-acetylcystein (NAC): i v případě tohoto přípravku nelze podle nejnovějších doporučení použít lék pro všechny pacienty s IPF. Prokazatelně příznivý efekt má pravděpodobně jen u malé podskupiny nemocných, kteří mají určitou geneticky danou charakteristiku. Uvedené genetické vyšetření je dostupné od září 2018 v Thomayerově nemocnici, Praha.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat