Centra pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů včetně IPF

Na tomto specializovaném pracovišti by mělo proběhnout další dovyšetření s cílem:

 1. potvrdit/vyloučit diagnózu IPF - tento krok obvykle zahrnuje podrobný rozhovor zaměřený na prodělaná a probíhající onemocnění, jejich léčbu, kouření, alergie, zaměstnání, koníčky a bydlení pacienta, onemocnění s možnou souvislostí s IPF v příbuzenstvu, dále celkové vyšetření nemocného, krevní odběr a rozbor, u některých nemocných bronchoskopické vyšetření s výplachem plicních sklípků (laváž) a kryobiopsií (pro výkon je nutná bronchoskopie v celkové anestezii, na tenkou sondu zavedenou pod kontrolou bronchoskopu do dýchacích cest je přimražen vzorek plicní tkáně). Všechny výsledky vyšetření včetně HRCT hrudníku by měly být konzultovány s dalšími odborníky (zejména specializovanými na HRCT obrazy intersticiálních plicních procesů). Pokud získané údaje jednoznačně svědčí pro IPF, je tímto diagnostický proces ukončen. V případě pochybností může být nemocnému nabídnut odběr plicní tkáně chirurgem v celkové anestezii (tzv. chirurgická plicní biopsie) s následným histologickým vyšetřením získané tkáně.
 2. stanovit míru postižení - tento krok probíhá paralelně s krokem 1. Nemocnému jsou vyšetřeny plicní funkce (tzv. spirometrie a difůze) a okysličení (saturace O2). Ošetřující lékař může doporučit i jiné funkční testy (celotělovou bodypletysmografii), tzv. vyšetření krevních plynů (stanoví parciální tlak kyslíku a oxidu uhličitého v krvi) nebo zátěžové vyšetření (spiroergometrie, testy chůzí).
 3. informovat nemocného o léčebných možnostech eventuálně další vedení terapie - po stanovení diagnózy IPF dle míry postižení plicních funkcí prodiskutuje lékař Centra s nemocným léčebné možnosti, které by v konkrétním případě připadaly v úvahu. Pokud je u nemocného doporučena léčba pirfenidonem nebo nintedanibem, musí nemocný zůstat nadále v péči Centra, léčbu nelze doporučit a předepsat (za předpokladu úhrady léku z prostředků veřejného zdravotního pojištění) na pracovišti nižšího stupně. Pokud je pro pacienta vhodným léčebným postupem plicní transplantace, bude nemocný sledován dále zároveň v Centru a v transplantační ambulanci Pneumologické kliniky FN Motol.
 4. Seznam Center diagnostiky a léčby intersticiálních plicních procesů uznaných Výborem ČPFS:

  Thomayerova nemocnice Pneumologická klinika 1.LF UK a TN Vídeňská 800, 140 00 Praha 4 prof. MUDr. Martina Vašáková, PhD., martina.vasakova@ftn.cz MUDr. Martina Šterclová, PhD., martina.sterclova@ftn.cz Všeobecná fakultní nemocnice I.klinika TRN 1. LF UK VFN Fakultní poliklinika VFN, Karlovo náměstí 32, 121 11 Praha 2 prof. MUDr. J. Homolka, DrSc., jhomolka@cesnet.cz
  Nemocnice Na Bulovce Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 MUDr. Ladislav Lacina, laaca@seznam.cz Fakultní nemocnice Motol Pneumologická klinika 2.LF FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 MUDr. Pavlína Lisá, LisaPavlina@seznam.cz
  Fakultní nemocnice Plzeň Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN Plzeň Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň-Bory MUDr. Radka Bittenglová, BITTENGLOVA@fnplzen.cz Fakultní nemocnice Hradec Králové Plicní klinika FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové MUDr. Vladimír Bartoš, bartovla@email.cz
  Pardubická krajská nemocnice, a.s Oddělení nemocí plicních a tuberkulózy Kyjevská 44, 532 03 Pardubice MUDr. Renata Králová, renata.kralova@nempk.cz Fakultní nemocnice Olomouc Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. MUDr. Vladimíra Lošťáková, PhD., Lostakov@seznam.cz MUDr. Monika Žurková, moni.zurkova@seznam.cz
  Kroměřížská nemocnice a.s. Oddělení pneumologicko – alergologické Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž prim. MUDr. Jana Pšíkalová, jana.psikalova@nem-km.cz Fakultní nemocnice Brno Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice MUDr. Martina Doubková, doubkovamartina@seznam.cz
  Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace Plicní oddělení nemocnice Znojmo MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo prim. MUDr. Jan Kervitzer, primar.trn@nemzn.cz Nemocnice Jihlava Plicní oddělení nemocnice Jihlava Vrchlického 4630/59, 586 01 Jihlava MUDr. Pavlína Musilová, pavli.m@seznam.cz
  Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem prim. MUDr. Daniel Doležal, Daniel.Dolezal@KZCR.EU Nemocnice České Budějovice a.s. Plicní oddělení Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice MUDr. Hana Šuldová, suldovah@seznam.cz
  Fakultní nemocnice Ostrava Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FNO a LF OU 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba MUDr. Ivana Janíčková, ivana.janickova@fno.cz Nemocnice Nový Jičín a.s. Plicní oddělení Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín MUDr. Richard Tyl, richard.tyl@nspnj.cz
  Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Plicní oddělení Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D., Gustav.Ondrejka@bnzlin.cz

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat