Aktuálně

4.10.2018

Nintedanib od 1. 9. 2018

Pokud pacient splňuje podmínky pro úhradu antifibrotické léčby ze zdravotního pojištění, může být léčba kterýmkoliv antifibrotikem (nintedanibem nebo pirfenidonem) zahájena bezodkladně. Od 1. 9. 2018 není požadován souhlas revizního lékaře zdravotní pojišťovny k tomu, aby mohla být zahájena a vedena antifibrotická léčba.

3.9.2018

Týden IPF 2018

Plicní lékaři i letos u příležitosti Týdne idiopatické plicní fibrózy (IPF) otevřou dveře svých ordinací. Do vybraných ambulancí ve všech 14 krajích České republiky mohou zájemci přijít 13. 9. 2018 a nechat si vyšetřit stav svých plic. Cílem vyšetření bude stanovení míry podezření na plicní onemocnění, zejména s ohledem na IPF. Seznam pracovišť, která se akce letos zúčastní naleznete ZDE.

7.3.2018

Pozvánka na besedu s pacienty s IPF a jejich blízkými – 19.3. a 23.4.

Ve dnech 19. 3. 2018 a 23. 4. 2018 si Vás dovolujeme pozvat na úvodní hodinu a praktický nácvik s tématem Plicní rehabilitace.

Více...
7.3.2018

Novinky ve výběru kandidátů plicní transplantace

Jak zmiňujeme v příslušné sekci webových stránek, při výběru potenciálních kandidátů transplantace plic je zohledňován mimo jiné věk pacientů. Pomyslným mezníkem je 65. rok věku. Pacienti starší 65 let mohou být kandidáty plicní transplantace, pro všechny tyto nemocné ale nově platí, že by před zahájením předtransplantačního vyšetření měli projít transplantační ambulancí Pneumologické kliniky FN Motol, kde je posouzeno, zda lze o pacientovi jako o kandidátu plicní transplantace uvažovat, či zda rizika spojená s tímto výkonem převažují potenciální přínos. U nemocných mladších 65 let rozhoduje o případném zahájení předtransplantačních vyšetření lékař Centra pro IPP, pacienta je možné s transplantačním týmem konzultovat až poté, co absolvuje program předtransplantačních vyšetření.

7.3.2018

Besedy s nemocnými s IPF a jejich rodinami v roce 2018

I pro letošní rok budou ve spolupráci s ČOPN probíhat v Thomayerově nemocnici setkání pacientů s IPF. Naším tématem bude tentokrát plicní rehabilitace a setkáni bychom chtěli pojmout formou cyklu přednášek a praktických nácviků. Úvodní lekce se bude konat 19. 3. 2018 v 15:30 hodin v Centru pro vzdělávání (pavilón A1) Thomayerovy nemocnice, pacientům se budou věnovat zkušené fyzioterapeutky Šárka Novotná a Jana Wilczeková. Další lekce je plánována na 23. 4. v 15:30 hodin tamtéž, o dalších termínech budeme informovat koncem března.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat