Aktuálně

6.2.2019

Pozvánky na besedy s pacienty 6.3. a 10.4.2019

Pozvánka na besedy s pacienty (nejen) s IPF a jejich blízkými

 

Ve dnech 6.3. a 10.4.2019  si Vás dovolujeme pozvat na setkání pacientů (nejen) s IPF a jejich blízkých.

Besedovat s Vámi bude:

6.3.2019 v 15,30 hod MUDr.M.Šterclová, Ph.D. – tématem budou novinky v léčbě IPF

10.4. v 15,30 hod Bc. Sabina Šmatová, DiS – tématem bude zdravotně-sociální problematika (dlouhodobé ošetřování, invalidní důchod, ZTP průkaz, příspěvky na péči apod.)

 

Datum:  6.3.2019 a 10.4.2019

Čas: 15,30 hod

Místo: Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, 142 00 – pavilón A1 Centrum pro vědu a vzdělávání (1. patro, v budově je k dispozici výtah).

Velmi prosím ty, kteří se zamýšlejí besedy účastnit, aby potvrdili svoji účast na e-mailové adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.Těšíme se na setkání s Vámi!


MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika

Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 00  Praha 4

 

4.10.2018

Pozvánka na besedu (nejen) s pacienty s IPF 28. 11. 2018

Netradičně ve středu 28. 11. v 15:30 hodin v Thomayerově nemocnici, posluchárna v 1. patře pavilónu A1, se bude konat letošní poslední setkání s pacienty s IPF. I toto setkání bude zaměřeno především na problematiku rehabilitace a cvičení s možností praktického nácviku. Zároveň bychom velmi ocenili zpětnou vazbu, případně návrhy, o jaké téma byste měli zájem v příštím roce. Přijďte si s námi 28. 11. zacvičit!

4.10.2018

Nová aplikace IPFchecker

Pro usnadnění diagnostiky IPF a zkrácení diagnostického procesu je vyvíjena aplikace IPFchecker. Aplikace umožňuje rychlou komunikaci mezi pneumologem, radiologem a lékařem Centra pro diagnostiku a léčbu IPP. Cílem je usnadnit pacientům cestu k odbornému vyšetření a zkrátit dobu do stanovení diagnózy, potažmo zahájení léčby. Zeptejte se svého pneumologa, zda aplikaci používá!

4.10.2018

Pirfenidon od 1. 7. 2018

Lék je nově dostupný v tabletové formě o síle 801 mg. Léčba nemocných tolerujících plnou dávku pirfenidonu může být upravena a místo 3x3 tablety / kapsle síly 267 mg je možné užívat denně 3x1 tabletu o síle 801 mg.

4.10.2018

Nintedanib od 1. 9. 2018

Pokud pacient splňuje podmínky pro úhradu antifibrotické léčby ze zdravotního pojištění, může být léčba kterýmkoliv antifibrotikem (nintedanibem nebo pirfenidonem) zahájena bezodkladně. Od 1. 9. 2018 není požadován souhlas revizního lékaře zdravotní pojišťovny k tomu, aby mohla být zahájena a vedena antifibrotická léčba.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat