Aktuálně

5.5.2020

Zrušení besed s pacienty

Dobrý den,

 vzhledem k epidemiologické situaci jsme bohužel nuceni zrušit besedu plánovanou na 6.5.2020. Rádi bychom besedy s pacienty obnovili od září 2020, pokud nám to situace umožní. Pokud by vývoj nebyl v čase příznivý a riziko setkání převyšovalo přínos, pokusíme se problematiku, které se besedy měly týkat, ventilovat jinou formou (krátký text nebo prezentaci vyvěsíme po dohodě s přednášejícímu na webových stránkách). 

Na jedné straně považuji za důležitý i přímý kontakt s přednášejícím, možnost klást dotazy a řešit rovnou, co Vás zajímá. Na straně druhé představuje IPF sama o sobě možný hendikep a rizikový faktor pro nemoc COVID-19. Literární data týkající se průběhu nemoci COVID-19 specificky u nemocných s IPF v tuto chvíli k dispozici nejsou, protože nemoc ale postihuje většinou pacienty nad 60 let, může být predisponujícím faktorem věk našich nemocných sám o sobě.

Ráda bych zdůraznila, že situace by neměla být chápána jako "zákaz vycházení" pro pacienty s IPF. Pokud Váš stav vyžaduje návštěvu lékaře, určitě by neměla být tato návštěva a vyšetření odkládány. Antifibrotická ani jiná dlouhodobá léčba by neměla být jen kvůli pandemii COVID vysazována (není-li k tomu jiný medicínský důvod). Není-li si pacient jistý, zda je jeho kontrola odložitelná či nikoliv, měl by vše se svým lékařem probrat telefonicky nebo e-mailem, ale určitě by pandemie COVID-19 neměla vyústit v situaci, kdy bude jakýkoliv pacient s IPF neadekvátně léčen z důvodu nedostupné péče. 

Pozastavení besed nemá vést k snížení kvality péče o nemocné s IPF, spíše reflektuje poznatek, že nejlépe se v boji s šířením infekce uplatnilo omezení přímého sociálního kontaktu. Věřím, že v čase budou dostupná další data, která nám pomohou vyhodnotit, jaké riziko představuje IPF ve vztahu k nemoci COVID-19 a přinést Vám prostřednictvím našich stránek více informací.

S pozdravem

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

14.3.2020

Zrušení besedy 18.3.2020

Vážení,

  vývoj událostí v ČR v posledních dnech v souvislosti s nemocí COVID-19 se bohužel dotkl i průběhu besed s pacienty a jejich blízkými. Vzhledem k recentně přijatým opatřením musím zrušit setkání zamýšlené 18.3.2020. Zda budeme rušit besedu i následující měsíc, ukáže čas a vývoj situace.

Paní doktorka Čermáková je ale připravena se s Vámi podělit o svoje zkušenosti v náhradním termínu, který stanovíme, jakmile bude odvolán nouzový stav.

Velmi Vám všem děkuji za pochopení a těším se na setkání v náhradním termínu!

S pozdravem a přáním všeho dobrého

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika

Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

Praha 4

140 00

17.2.2020

Beseda s pacienty nejen s IPF 18.3.2020 - výživa

Beseda s pacienty s IPF a jejich blízkými – pozvánka

 

Dne 18.3. 2020 si Vás dovolujeme pozvat setkání s tématem Výživa u pacientů s chronickým fibrotizujícím plicním procesem.

Besedovat s Vámi bude: MUDr. Dagmar Čermáková, nutriční poradna Thomayerovy nemocnice

 

Jakékoliv dotazy jsou vítány!

Datum:  18.3.2020

Čas: 15,30 hod

Místo: Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, 142 00 – pavilón B5, přízemí - posluchárna (v budově budou umístěny směrovky pro snadnější orientaci).


 

Velmi prosím ty, kteří se zamýšlejí besedy účastnit, aby potvrdili svoji účast na e-mailové adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika

Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 00  Praha 4

9.2.2020

Besedy s pacienty 2020

​Beseda s pacienty s IPF a jejich blízkými – pozvánka

 

Dne 15.4. 2020 si Vás dovolujeme pozvat setkání s tématem Úloha psychologa v péči o (nejen) pacienty s IPF.

Besedovat s Vámi bude: Mgr. Katarina Sabolová, psycholožka transplantačního týmu FN Motol

 

Jakékoliv dotazy jsou vítány!

Datum:  15.4.2020

Čas: 15,30 hod

Místo: Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, 142 00 – pavilón A1 Centrum pro vědu a vzdělávání (1. patro, v budově je k dispozici výtah).


Další plánované besedy: 6.5. v 15,30 hodin  K čemu slouží pacientské organizace?  MUDr.M.Šterclová, Ph.D.

Na červen připravujeme besedu s tématem psychosomatická medicína, termín bude znám nejspíše v průběhu dubna.

 

Velmi prosím ty, kteří se zamýšlejí besedy účastnit, aby potvrdili svoji účast na e-mailové adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika

Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 00  Praha 4

28.8.2019

Týden IPF 2019

Od 16. 9. 2019 bude probíhat Týden IPF. V rámci tohoto týdne je možnost nechat se dne 18. 9. 2019 bez objednání a bez doporučení vyšetřit v níže uvedených vybraných plicních ambulancích.

Více...

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat