Aktuálně

3.2.2015

Zvyšování povědomí odborné veřejnosti (nejen) o IPF

Postgraduální kurz Intersticiální plicní procesy – praktický přístup k diagnostice a léčbě bude pořádán 23. 11. 2015 v Kongresovém centru Vavruška, Praha 2. Registrace pro zájemce je možná do 18. 11. 2015.

3.2.2015

Novinky v léčbě IPF

Nintedanib byl v lednu 2015 schválen v Evropské unii pro léčbu u pacientů s IPF. Přípravek bude mít obchodní název Ofev®. Úhrada pro tento přípravek by měla být v ČR stanovena do února 2016, pak by měl být pro české pacienty s IPF dostupný v Centrech pro diagnostiku a léčbu IPF. Lze předpokládat, že budou stanoveny podmínky, za kterých může být lék předepsán (jako je tomu u pirfenidonu, kde je úhrada podmíněna plicními funkcemi pacienta).

Více...
16.12.2014

Výzkumný záměr Molekulární charakterizace pacientů s IPF

Tento program vznikl na základě spolupráce mezi Centry pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních nemocí, Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy v Olomouci a Ústavem imunologie LF UP a FNOL v Olomouci. V rámci programu bude proveden odběr biologického materiálu (krev, u vybraných nemocných plicní tkáň nebo tekutina získaná výplachem plicních sklípků, tzv. bronchoalveolární laváž) u těch pacientů s IPF, kteří si budou přát být do projektu zavzati.

Více...
16.12.2014

Registr pacientů s idiopatickou plicní fibrózou

V rámci všech Center pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů probíhá sběr dat do Registru pacientů s idiopatickou plicní fibrózou. Registr vznikl v roce 2012 jako národní registr pacientů s IPF ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz (IBA) Masarykovy Univerzity Brno.

Více...

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat