Aktuálně

9.3.2015

Výzva: napište nám Váš příběh!

Pomozte dalším pacientům s IPF a napište nám Váš příběh! Chcete udělat něco pro sebe nebo své blízké s IPF a změnit pohled regulačních autorit na problematiku IPF? Napište nám!

9.3.2015

Novinky v léčbě kyslíkem

Od 1.3.2015 vstoupila v platnost nová kritéria pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii (léčbu kyslíkem). Pro středně mobilní nemocné lze zvážit předepsání stacionárního koncentrátoru kyslíku s mobilním koncentrátorem kyslíku (např. SimplyGo od firmy Linde). Nemocný, který by měl o tuto variantu zájem, musí kromě kyslíkového testu absolvovat také šestiminutový test chůze. Bez kyslíku by měl ujít vzdálenost 130-199 metrů a tato vzdálenost by se při chůzi za současného vdechování kyslíku měla prodloužit o 25% a více, okysličení (saturace) po skončení testu musí přesahovat 85%. Přístroj na bázi kapalného kyslíku lze doporučit u stejné skupiny nemocných, pokud je k naplnění kritérií potřebný vyšší průtok kyslíku než 2l/min. Podrobně budou indikační kritéria dostupná na www.pneumologie.cz.

9.3.2015

Plicní transplantace

V lednu 2015 byl publikován nový doporučený postup týkající se výběru vhodných kandidátů pro plicní transplantaci. Část tohoto dokumentu se týká i nemocných s idiopatickou plicní fibrózou a bude zavzata do nově vznikajícího českého dokumentu. Podrobně viz zde.

9.3.2015

Co je nového kolem IPF

Ve dnech 13.-14.2. 2015 se konal vědecký seminář zaměřený na problematiku IPF a plicní rakoviny (Athény, Řecko). Úvod semináře byl zaměřen na mechanismy, které se shodně uplatňují v rozvoji obou onemocnění. Mohou to být genetické faktory nebo změny, na nichž se podílí faktory zevního prostředí (obě choroby se vyskytují významně častěji u kuřáků). Část semináře byla věnována i problematice stárnutí, protože odchylky od „běžného stárnutí“ buněk nacházíme opět jak u IPF tak u bronchogenního karcinomu.

Více...
3.2.2015

Zvyšování povědomí odborné veřejnosti (nejen) o IPF

Postgraduální kurz Intersticiální plicní procesy – praktický přístup k diagnostice a léčbě bude pořádán 23. 11. 2015 v Kongresovém centru Vavruška, Praha 2. Registrace pro zájemce je možná do 18. 11. 2015.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat