Aktuálně

22.6.2015

Kongres Americké hrudní společnosti v Denveru

Ve dnech 15. - 20.5.2015 se konal v Denveru kongres Americké hrudní společnosti, v rámci kterého byla diskutována i řada témat souvisejících s IPF. I když se valná většina sdělení týkala spíše základního výzkumu, část poznatků je již vtělena i například do vývoje nových léčiv.

Více...
20.5.2015

Klinická studie – nová léčba IPF

V létě 2015 (termín bude upřesněn) bude k dispozici studie zabývající se účinkem protilátky vážící a neutralizující interleukin 4 a interleukin 13 u nemocných s idiopatickou plicní fibrózou. Studie je navržena jako randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná placebem a mohou do ni být zařazeni i nemocní užívající pirfenidon nebo nintedanib, aniž by musela být tato léčba přerušena nebo ukončena. Cílem studie je posouzení účinnosti a bezpečnosti podávání zkoumané látky.

Více...
20.5.2015

XIX. hradecké pneumologické dny

Hradec Králové hostil ve dnech 24. - 25. 4. 2015 XIX. hradecké pneumologické dny. Součástí programu byl mimo jiné blok věnovaný intersticiálním plicním procesům včetně idiopatické plicní fibrózy. Zaznělo i sdělení prof. MUDr. Martiny Vašákové, Ph.D., zabývající se úlohou kryobiopsie v diagnostice intersticiálních plicních procesů.

Více...
20.4.2015

Z Vašich zkušeností: napadení moučnivkou (Candida) v ústech

Dovolujeme si uvést osobní zkušenost pacienta s IPF, kterému se jako komplikace léčby antibiotiky a systémovými kortikosteroidy vytvořily v dutině ústní bolestivé slizniční změny.

Více...
20.4.2015

Setkání IPF odborníků ve Vídni

Ve dnech 13 - 14. 3. 2015 se ve Vídni uskutečnilo první setkání IPF odborníků ze zemí střední a východní Evropy. Diskutovalo se o situaci ve vybraných regionech (Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Izrael), ale i obecně o problematice přístupu pacientů s IPF k různým léčebným modalitám, o diagnóze IPF obecně, o pacientských organizacích a výzkumných projektech. Co nás zaujalo?

Více...

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat