Aktuálně

17.11.2020

On-line beseda s pacienty 14.12.2020

Na měsíc prosinec jsme pro Vás připravili "extra" besedu s psycholožkou transplantačního týmu FN Motol paní magistrou Pabištovou. Mluvit budeme o možnostech psychologické podpory pro pacienty s IPF a jejich rodiny. Beseda bude zahájena v 18 hodin.
  Besedy proběhnou prostřednictvím Google Meet. Prosím ty z Vás, kteří se budete chtít připojit, o zpětnou vazbu. Zájemcům o účast zašlu 13.12. pozvánku s odkazem a návodem, jak se připojit. 
MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Pneumologická klinika
Thomayerova nemocnice
Praha
1.11.2020

On-line besedy (nejen) s pacienty s IPF

  V nadcházejících dnech proběhnou dvě on-line besedy s pacienty (nejen) s IPF. První se bude konat 10.11. (úterý) v 17 hodin a bude se týkat problematiky IPF v čase probíhající pandemie COVID-19. Na druhou besedu si Vás dovolím pozvat 23.11., čas bude ještě upřesněn a bude zaměřena na problematiku výživy u nemocných s IPF.

  Besedy proběhnou prostřednictvím Google Meet. Prosím ty z Vás, kteří se budete chtít připojit, o zpětnou vazbu. Zájemcům o účast zašlu 9.11. a 22.11. pozvánku s odkazem a návodem, jak se připojit. 
Pokud nedisponuje Váš počítač kamerou, můžete Besedu alespoň sledovat a účastnit se diskuze. Využít k připojení je možné i chytrý telefon, pak je ale potřeba si stáhnout aplikaci, která využití služby umožňuje.
  Věřím, že se nám podaří propojit se alespoň tímto způsobem a informace si k zájemcům takto najdou svoji cestu.
S pozdravem a přáním všeho dobrého,
Martina Šterclová
Pneumologická klinika
Thomayerova nemocnice
Praha
18.10.2020

Besedy s pacienty 2020 - alternativní formát

Jelikož epidemiologická situace nenasvědčuje tomu, že bychom v dohledné době mohli obnovit Besedy s pacienty ve stávajícím formátu, snažíme se umožnit jejich realizaci formou "videokonference".

V průběhu října bychom měli mít k dispozici vhodnou platformu, na které bychom se mohli setkávat alespoň distančně, a která by umožnila sdílet s Vámi aktuální témata týkající se IPF a zároveň poskytla prostor pro diskuzi. Budeme se snažit vše realizovat tak, aby byla účast pro všechny zájemce co nejsnazší a požadavky na technické vybavení minimální.

O průběhu příprav Besed v novém formátu Vás budu průběžně informovat. Věříme, že tato forma bude pro většinu z Vás dostupná a umožní účast i těm, kteří to mají do Prahy daleko nebo by jim zdravotní stav účast neumožnil. Zároveň můžeme být nadále v kontaktu, aniž bychom Vás jakkoliv zatěžovali cestováním a rizikem infekčních komplikací.

S trochou snahy to jistě společnými silami zvládneme!

28.9.2020

Den otevřených ambulancí 30.9.2020

Informace pro zájemce o vyšetření pneumologem 30.9.2020:

Vzhledem k epidemiologické situaci doporučujeme všem zájemcům o vyšetření v rámci Dne otevřených ambulancí 30.9.2020, aby zvolené pracoviště nejprve telefonicky kontaktovali a seznámili se s pravidly, která je třeba pro zajištění bezpečnosti dodržovat.

Buďme k sobě ohleduplní!

MUDr. M.Šterclová, Ph.D.

12.9.2020

Den otevřených ambulancí v rámci Týdne IPF proběhne 30.9.2020

Celosvětový týden IPF začíná v letošním roce 14. září. Vybrané ambulance u příležitosti této akce otevřou zájemcům z řad pacientů 30.9.2020. Stejně jako v předchozích letech nabízí ambulantní specialisté možnost využít možnost "nechat se otestovat na IPF".

Vzhledem k epidemiologické situaci doporučujeme zájemcům o vyšetření vybrané pracoviště nejprve telefonicky kontaktovat. Cílem Dne otevřených ambulancí je usnadnit pacientům cestu k vyšetření, nikoliv vystavit je riziku infekce!

Níže přikládáme seznam pracovišť, která se do projektu zapojí, včetně kontaktů.

Lékařům i sestřičkám podílejících se na Dni otevřených ambulancí a na vyšetření pacientů s podezřením na IPF děkuji!

MUDr. M.Šterclová, Ph.D.

Více...

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat