Aktuálně

7.10.2015

Munich Pitsburg Lung Conference 2015

Podtitulem tohoto setkání, které se konalo 2.-3. 10. v bavorském Mnichově, bylo „Precizní medicína: od molekulárních mechanismů k cílené léčbě“. Ačkoliv se jednalo o především vědecký meeting, některá témata by mohla zaujmout i nemocné s IPF.

Více...
7.10.2015

Pacientský program s nintedanibem

5.10. se ve Vídni konalo setkání zástupců zemí, ve kterých byl anebo je k dispozici pacientský program (program na jméno pacienta, soucitný program) s nintedanibem. Léčba byla tímto způsobem zajištěna pro celkem 1894 nemocných, v některých zemích (Izrael, Švýcarsko), je možno pacienty do programu stále zařazovat.

Více...
1.9.2015

Klinická studie: účinek protilátky proti pentraxinu 2

Na podzim 2015 (pravděpodobně v listopadu) bude k dispozici v rámci Pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice studie zabývající se účinkem protilátky proti pentraxinu 2 u nemocných s idiopatickou plicní fibrózou. Studie je navržena jako randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná placebem a mohou do ni být zařazeni i nemocní užívající pirfenidon nebo nintedanib, aniž by musela být tato léčba přerušena nebo ukončena.

Více...
1.9.2015

První setkání CIPFAPANET

Dne 14.8.2015 se konalo ve Vídni první setkání sdružení CIPFAPANET. Cílem této pracovní skupiny je pokusit se vybudovat v jednotlivých oslovených státech střední a východní Evropy pacientské sdružení, které by hájilo zájmy nemocných s IPF. Setkání se účastnili zástupci Maďarska, Chorvatska, Rakouska a České Republiky.

Více...
20.7.2015

Váš příběh: IPF diagnostikována pozdě

„Dobrý den, našla jsem tady na internetu vaše stránky o plicní fibróze. Můj známý na tuto nemoc zemřel před rokem, bylo mu 62 let. Tak 5 let měl příznaky dušnosti a suchý kašel, postupně se to zhoršovalo, zadýchával se čím dál víc.“

Více...

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat