Aktuálně

5.2.2022

On-line beseda s pacienty 28.2.2022

Dobrý den,

 ráda bych Vás pozvala na on-line besedu s pacienty (nejen) s IPF na téma Jak si uspořádat domácnost a ušetřit co nejvíc sil. Sdělení si pro Vás připravila Bc. Vendula Přinesdomová, ergoterapeutka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol. Beseda se bude konat 28.2.2022 v 18,30 hodin, přihlášeným zájemcům rozešlu v průběhu víkendu předcházejícího besedě odkaz k připojení. 

 

Hlavním tématem bude ergonomie všedního života, neboli kde lze šetřit sílu!

 

Odkaz bude odeslán z mailové adresy martina.sterclova@gmail.com, adresa slouží jen k odesílání pozvánek!

Potenciální zájemce prosím o přihlášení e-mailem (kontakt martina.sterclova@ftn.cz).

Těšíme se na Vás 28.2.2022!

 

S pozdravem

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika

Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 00 Praha

martina.sterclova@ftn.cz

 

29.5.2021

On-line beseda s rodinnými příslušníky pacientů s IPF 28.6.2021

Dobrý den,

  ráda bych Vás pozvala na on-line besedu, tentokrát s poněkud odlišným zaměřením. Besedu bychom rádi věnovali rodinám pacientů (nejen) s IPF, protože i když se jich onemocnění dotýká nepřímo, vliv na jejich vlastní život může mít obrovský. Sdělení si pro Vás připravila PhDr. Tereza Maryšková z Oddělení klinické psychologie FN Motol. Beseda se bude konat 28.6.2021 v 18.00 hodin, přihlášeným zájemcům rozešlu v průběhu víkendu předcházejícího besedě odkaz k připojení. 

Odkaz bude odeslán z mailové adresy martina.sterclova@gmail.com, adresa slouží jen k odesílání pozvánek!

Potenciální zájemce prosím o přihlášení e-mailem (kontakt martina.sterclova@ftn.cz).

Těšíme se na Vás 28.6.!

S pozdravem

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika

Fakultní Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 00 Praha

martina.sterclova@ftn.cz

11.4.2021

On-line beseda s pacienty (nejen) s IPF 17.5.2021

Dobrý den,

 ráda bych Vás pozvala na on-line besedu s pacienty (nejen) s IPF na téma zdravotně sociální problematiky (ZTP průkazy, příspěvky na péči, invalidní důchody apod.). Sdělení si pro Vás připravila Karolína Egriová, Bc. ze Zdravotně sociálního oddělení FTN. Beseda se bude konat 17.5.2021 v 18,30 hodin, přihlášeným zájemcům rozešlu v průběhu víkendu předcházejícího besedě odkaz k připojení. 

Odkaz bude odeslán z mailové adresy martina.sterclova@gmail.com, adresa slouží jen k odesílání pozvánek!

Potenciální zájemce prosím o přihlášení e-mailem (kontakt martina.sterclova@ftn.cz).

Těšíme se na Vás 17.5.!

S pozdravem

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika

Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 00 Praha

martina.sterclova@ftn.cz

6.2.2021

On-line beseda s pacienty (nejen) s IPF

Dobrý den,

 ráda bych Vás pozvala na on-line besedu s pacienty (nejen) s IPF na téma vzájemného ovlivnění účinnosti léků. Sdělení si pro Vás připravila PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D., vedoucí Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Františku. Beseda se bude konat 15.3.2021 v 18,00 hodin, přihlášeným zájemcům rozešlu v průběhu víkendu předcházejícího besedě odkaz k připojení. 

Odkaz bude odeslán z mailové adresy martina.sterclova@gmail.com, adresa slouží jen k odesílání pozvánek!

Potenciální zájemce prosím o přihlášení e-mailem (kontakt martina.sterclova@ftn.cz).

Těšíme se na Vás 15.3.!

S pozdravem

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika

Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 00 Praha

martina.sterclova@ftn.cz

10.1.2021

On-line besedy (nejen) s pacienty s IPF 25.1. 2021

Dobrý den,

  dne 25.1.2021 od 18,00 hodin se uskuteční on-line beseda s paní docentkou Kateřinou Neumannovou z Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouc, tématem besedy bude rehabilitace u nemocných s plicními fibrózami. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se zaměříme mimo jiné na možnosti domácího cvičení.

  Zájemce prosím o přihlášení se e-mailem (martina.sterclova@ftn.cz), o víkendu 23.-24.1. pak přihlášeným zašlu odkaz na Google Meet, kde bude beseda probíhat.

  Budeme se na Vás těšit!

S pozdravem

MUDr. M.Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika

Thomayerova nemocnice

Praha

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat