3.2.2015

Novinky v léčbě IPF

Nintedanib byl v lednu 2015 schválen v Evropské unii pro léčbu u pacientů s IPF. Přípravek bude mít obchodní název Ofev®. Úhrada pro tento přípravek by měla být v ČR stanovena do února 2016, pak by měl být pro české pacienty s IPF dostupný v Centrech pro diagnostiku a léčbu IPF. Lze předpokládat, že budou stanoveny podmínky, za kterých může být lék předepsán (jako je tomu u pirfenidonu, kde je úhrada podmíněna plicními funkcemi pacienta).

Byly též publikovány výsledky studie Inpulsis, do které bylo zahrnuto 1066 pacientů z 24 zemí, a která zkoumala vliv léčby nintedanibem na plicní funkce u pacientů s IPF. Podle výsledků studie by měl nintedanib zpomalovat progresi onemocnění (snížení poklesu plicních funkcí o 50%). Dále lék snižuje riziko akutních exacerbací (skokového zhoršení plicních funkcí, které je provázeno zhoršením dušnosti) o 68 %.

Pacienti, kteří již byli do programu zařazeni, v léčbě mohou dále pokračovat, pokud splňují kritéria. Léčba bude zprostředkována firmou Boehringer Ingelheim. Jak se bude vyvíjet situace ohledně zařazení dalších nemocných do léčebného programu s nintedanibem Vás budeme informovat.

Podrobné informace jsou dostupné ZDE.

Zpět na přehled aktualit

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat