16.12.2014

Výzkumný záměr Molekulární charakterizace pacientů s IPF

Tento program vznikl na základě spolupráce mezi Centry pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních nemocí, Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy v Olomouci a Ústavem imunologie LF UP a FNOL v Olomouci. V rámci programu bude proveden odběr biologického materiálu (krev, u vybraných nemocných plicní tkáň nebo tekutina získaná výplachem plicních sklípků, tzv. bronchoalveolární laváž) u těch pacientů s IPF, kteří si budou přát být do projektu zavzati.

Výsledky molekulárně-biologických vyšetření budou porovnány se základními klinickými údaji nemocných (věk, pohlaví, kouření, léčba nemoci, plicní funkce, postižení detekovatelné zobrazovacími metodami atd.). Cílem záměru je především stanovit tzv. biomarkery – molekuly nebo geny, které umožní v době stanovení diagnózy upřesnit očekávaný vývoj choroby v čase a doporučit léčebné schéma šité „na míru“ konkrétnímu pacientovi.

Zpět na přehled aktualit

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat