Aktuálně

7.3.2018

Pozvánka na besedu s pacienty s IPF a jejich blízkými – 19.3. a 23.4.

Ve dnech 19. 3. 2018 a 23. 4. 2018 si Vás dovolujeme pozvat na úvodní hodinu a praktický nácvik s tématem Plicní rehabilitace.

Více...
7.3.2018

Novinky ve výběru kandidátů plicní transplantace

Jak zmiňujeme v příslušné sekci webových stránek, při výběru potenciálních kandidátů transplantace plic je zohledňován mimo jiné věk pacientů. Pomyslným mezníkem je 65. rok věku. Pacienti starší 65 let mohou být kandidáty plicní transplantace, pro všechny tyto nemocné ale nově platí, že by před zahájením předtransplantačního vyšetření měli projít transplantační ambulancí Pneumologické kliniky FN Motol, kde je posouzeno, zda lze o pacientovi jako o kandidátu plicní transplantace uvažovat, či zda rizika spojená s tímto výkonem převažují potenciální přínos. U nemocných mladších 65 let rozhoduje o případném zahájení předtransplantačních vyšetření lékař Centra pro IPP, pacienta je možné s transplantačním týmem konzultovat až poté, co absolvuje program předtransplantačních vyšetření.

7.3.2018

Besedy s nemocnými s IPF a jejich rodinami v roce 2018

I pro letošní rok budou ve spolupráci s ČOPN probíhat v Thomayerově nemocnici setkání pacientů s IPF. Naším tématem bude tentokrát plicní rehabilitace a setkáni bychom chtěli pojmout formou cyklu přednášek a praktických nácviků. Úvodní lekce se bude konat 19. 3. 2018 v 15:30 hodin v Centru pro vzdělávání (pavilón A1) Thomayerovy nemocnice, pacientům se budou věnovat zkušené fyzioterapeutky Šárka Novotná a Jana Wilczeková. Další lekce je plánována na 23. 4. v 15:30 hodin tamtéž, o dalších termínech budeme informovat koncem března.

7.3.2018

Kdy volit nintedanib (LP Ofev) a kdy pirfenidon (LP Esbriet)?

Podmínky úhrady obou preparátů ze zdravotního pojištění jsou totožné a nebylo dosud prokázáno, že by se preparáty svým efektem u nemocných s IPF lišily. Rozhodnutí, jaký lék zvolit u konkrétního pacienta mohou tedy ovlivnit:

  • přidružená onemocnění a jejich léčba (riziko lékových interakcí, množství užívané medikace)
  • životní styl (omezení slunění u nemocných užívajících pirfenidon)
  • dostupnost léčby a zkušenosti konkrétního pracoviště
7.3.2018

Esbriet opět hrazen z prostředků zdravotního pojištění

Lék Esbriet je od 1.12.2017 opět hrazen u vybraných nemocných s IPF z prostředků zdravotního pojištění. Léčba tímto přípravkem je hrazena u pacientů s IPF, kteří prokazatelně nekouří a jejichž usilovná vitální kapacita se pohybuje mezi 90-50% očekávaných hodnot a transferfaktor není nižší než 30% očekávaných hodnot. Splňuje-li pacient podmínky zahájení léčby, není pro lékaře Centra pro IPP povinné žádat o schválení úhrady léčby revizního lékaře zdravotní pojišťovny pacienta, léčbu může zahájit nemocnému prakticky ihned. Stav pacienta a zejména jeho plicní funkce musejí být vyhodnocovány po 6, 12 a 18 měsících, léčba je možná u nemocných, u kterých nedojde ve sledovaném časovém intervalu k poklesu usilovné vitální kapacity o více než 10% absolutních hodnot a zároveň k poklesu transferfaktoru o 15% absolutních hodnot.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat