Aktuálně

7.3.2018

Kdy volit nintedanib (LP Ofev) a kdy pirfenidon (LP Esbriet)?

Podmínky úhrady obou preparátů ze zdravotního pojištění jsou totožné a nebylo dosud prokázáno, že by se preparáty svým efektem u nemocných s IPF lišily. Rozhodnutí, jaký lék zvolit u konkrétního pacienta mohou tedy ovlivnit:

  • přidružená onemocnění a jejich léčba (riziko lékových interakcí, množství užívané medikace)
  • životní styl (omezení slunění u nemocných užívajících pirfenidon)
  • dostupnost léčby a zkušenosti konkrétního pracoviště
7.3.2018

Esbriet opět hrazen z prostředků zdravotního pojištění

Lék Esbriet je od 1.12.2017 opět hrazen u vybraných nemocných s IPF z prostředků zdravotního pojištění. Léčba tímto přípravkem je hrazena u pacientů s IPF, kteří prokazatelně nekouří a jejichž usilovná vitální kapacita se pohybuje mezi 90-50% očekávaných hodnot a transferfaktor není nižší než 30% očekávaných hodnot. Splňuje-li pacient podmínky zahájení léčby, není pro lékaře Centra pro IPP povinné žádat o schválení úhrady léčby revizního lékaře zdravotní pojišťovny pacienta, léčbu může zahájit nemocnému prakticky ihned. Stav pacienta a zejména jeho plicní funkce musejí být vyhodnocovány po 6, 12 a 18 měsících, léčba je možná u nemocných, u kterých nedojde ve sledovaném časovém intervalu k poklesu usilovné vitální kapacity o více než 10% absolutních hodnot a zároveň k poklesu transferfaktoru o 15% absolutních hodnot.

18.10.2017

Plicní rehabilitace - beseda 20.11.2017 a 4.12.2017

Ve dnech 20. 11. 2017 a 4. 12. 2017 od 15:30 hod. si Vás dovolujeme pozvat na besedu s tématem Plicní rehabilitace.

Besedovat s Vámi budou Mgr. Šárka Novotná a Bc. Jana Wilczková. Beseda bude včetně praktických ukázek, jak konkrétně probíhá dechová rehabilitace, co může nemocný cvičit doma sám a co by měla zahrnovat plicní rehabilitace v ordinaci fyzioterapeuta. Pacienti, kteří již ambulantní rehabilitaci absolvovali a cvičí doma, mohou zkonzultovat, zda cviky provádějí správně. Účastnit se je možno i v obou termínech (opakování je matka moudrosti), nebo vybrat ten, který Vám více vyhovuje.

Více...
1.8.2017

Zdravotní pojišťovny nadále nehradí pirfenidon

Od 1. 7. 2017 nemá lék pirfenidon v ČR úhradu – tj. není hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Pacienti, kterým byla léčba pirfenidonem zahájena před 1. 7. 2017, mohou být pirfenidonem nadále léčeni, léčbu hradí a zajišťuje výrobce preparátu.

1.8.2017

Celosvětový Den IPF 2017

Celosvětový Den IPF připadá letos na středu 20.9. V tento den se otevřou pro zájemce o vyšetření dveře vybraných pneumologických ambulancí – cílem těchto vyšetření bude stanovit míru podezření, že vyšetřovaná osoba trpí plicním onemocněním, zejména s ohledem na IPF. Seznam pracovišť, která se Dne IPF účastní, naleznete ZDE.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat