Aktuálně

18.10.2017

Plicní rehabilitace - beseda 20.11.2017 a 4.12.2017

Ve dnech 20. 11. 2017 a 4. 12. 2017 od 15:30 hod. si Vás dovolujeme pozvat na besedu s tématem Plicní rehabilitace.

Besedovat s Vámi budou Mgr. Šárka Novotná a Bc. Jana Wilczková. Beseda bude včetně praktických ukázek, jak konkrétně probíhá dechová rehabilitace, co může nemocný cvičit doma sám a co by měla zahrnovat plicní rehabilitace v ordinaci fyzioterapeuta. Pacienti, kteří již ambulantní rehabilitaci absolvovali a cvičí doma, mohou zkonzultovat, zda cviky provádějí správně. Účastnit se je možno i v obou termínech (opakování je matka moudrosti), nebo vybrat ten, který Vám více vyhovuje.

Více...
1.8.2017

Zdravotní pojišťovny nadále nehradí pirfenidon

Od 1. 7. 2017 nemá lék pirfenidon v ČR úhradu – tj. není hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Pacienti, kterým byla léčba pirfenidonem zahájena před 1. 7. 2017, mohou být pirfenidonem nadále léčeni, léčbu hradí a zajišťuje výrobce preparátu.

1.8.2017

Celosvětový Den IPF 2017

Celosvětový Den IPF připadá letos na středu 20.9. V tento den se otevřou pro zájemce o vyšetření dveře vybraných pneumologických ambulancí – cílem těchto vyšetření bude stanovit míru podezření, že vyšetřovaná osoba trpí plicním onemocněním, zejména s ohledem na IPF. Seznam pracovišť, která se Dne IPF účastní, naleznete ZDE.

1.8.2017

Nábor pacientů do studie

Dne 20.6. byl v Thomayerově nemocnici zahájen nábor pacientů do studie firmy ROCHE MA29957. Studie je zacílena na pacienty s pokročilou IPF a testuje podání kombinace pirfenidonu a sildenafilu. Jedná se o placebem kontrolovanou studii, tzn. část zařazených pacientů bude pokračovat v užívání pirfenidonu, části bude k této látce přidán sildenafil. Nábor pacientů pro tuto studii ještě pokračuje. V případě zájmu kontaktujte prosím MUDr. M. Šterclovou – možno e-mailem na martina.sterclova@ftn.cz.

1.8.2017

Beseda: problematika transplantace plic

Dne 26. 6. 2017 proběhla beseda zaměřená na problematiku transplantace plic. Paní doktorka Valentová-Bartáková z Transplantační ambulance Pneumologické kliniky FN Motol představila účastníkům transplantační program v ČR včetně jeho historie a výsledků. S účastníky diskutovala nejen o rizicích, která jsou neodmyslitelně s touto léčebnou metodou spojena, ale i o benefitech, které může plicní transplantace dobře zvolenému nemocnému přinést a jak může pozitivně ovlivnit jeho další život. Zdůraznila, že vždy je nezbytně nutné, aby byl pacient podrobně seznámen s tím, co lze od plicní transplantace očekávat, jaká rizika postup přináší a jaké procedury bude nezbytně nutné, aby pacient před zařazením na transplantační listinu, po zařazení a po transplantaci podstoupil.

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat