Aktuálně

16.12.2014

Výzkumný záměr Molekulární charakterizace pacientů s IPF

Tento program vznikl na základě spolupráce mezi Centry pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních nemocí, Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy v Olomouci a Ústavem imunologie LF UP a FNOL v Olomouci. V rámci programu bude proveden odběr biologického materiálu (krev, u vybraných nemocných plicní tkáň nebo tekutina získaná výplachem plicních sklípků, tzv. bronchoalveolární laváž) u těch pacientů s IPF, kteří si budou přát být do projektu zavzati.

Více...
16.12.2014

Registr pacientů s idiopatickou plicní fibrózou

V rámci všech Center pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů probíhá sběr dat do Registru pacientů s idiopatickou plicní fibrózou. Registr vznikl v roce 2012 jako národní registr pacientů s IPF ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz (IBA) Masarykovy Univerzity Brno.

Více...

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat