Aktuálně

18.10.2020

Besedy s pacienty 2020 - alternativní formát

Jelikož epidemiologická situace nenasvědčuje tomu, že bychom v dohledné době mohli obnovit Besedy s pacienty ve stávajícím formátu, snažíme se umožnit jejich realizaci formou "videokonference".

V průběhu října bychom měli mít k dispozici vhodnou platformu, na které bychom se mohli setkávat alespoň distančně, a která by umožnila sdílet s Vámi aktuální témata týkající se IPF a zároveň poskytla prostor pro diskuzi. Budeme se snažit vše realizovat tak, aby byla účast pro všechny zájemce co nejsnazší a požadavky na technické vybavení minimální.

O průběhu příprav Besed v novém formátu Vás budu průběžně informovat. Věříme, že tato forma bude pro většinu z Vás dostupná a umožní účast i těm, kteří to mají do Prahy daleko nebo by jim zdravotní stav účast neumožnil. Zároveň můžeme být nadále v kontaktu, aniž bychom Vás jakkoliv zatěžovali cestováním a rizikem infekčních komplikací.

S trochou snahy to jistě společnými silami zvládneme!

28.9.2020

Den otevřených ambulancí 30.9.2020

Informace pro zájemce o vyšetření pneumologem 30.9.2020:

Vzhledem k epidemiologické situaci doporučujeme všem zájemcům o vyšetření v rámci Dne otevřených ambulancí 30.9.2020, aby zvolené pracoviště nejprve telefonicky kontaktovali a seznámili se s pravidly, která je třeba pro zajištění bezpečnosti dodržovat.

Buďme k sobě ohleduplní!

MUDr. M.Šterclová, Ph.D.

12.9.2020

Den otevřených ambulancí v rámci Týdne IPF proběhne 30.9.2020

Celosvětový týden IPF začíná v letošním roce 14. září. Vybrané ambulance u příležitosti této akce otevřou zájemcům z řad pacientů 30.9.2020. Stejně jako v předchozích letech nabízí ambulantní specialisté možnost využít možnost "nechat se otestovat na IPF".

Vzhledem k epidemiologické situaci doporučujeme zájemcům o vyšetření vybrané pracoviště nejprve telefonicky kontaktovat. Cílem Dne otevřených ambulancí je usnadnit pacientům cestu k vyšetření, nikoliv vystavit je riziku infekce!

Níže přikládáme seznam pracovišť, která se do projektu zapojí, včetně kontaktů.

Lékařům i sestřičkám podílejících se na Dni otevřených ambulancí a na vyšetření pacientů s podezřením na IPF děkuji!

MUDr. M.Šterclová, Ph.D.

Více...
5.5.2020

Zrušení besed s pacienty

Dobrý den,

 vzhledem k epidemiologické situaci jsme bohužel nuceni zrušit besedu plánovanou na 6.5.2020. Rádi bychom besedy s pacienty obnovili od září 2020, pokud nám to situace umožní. Pokud by vývoj nebyl v čase příznivý a riziko setkání převyšovalo přínos, pokusíme se problematiku, které se besedy měly týkat, ventilovat jinou formou (krátký text nebo prezentaci vyvěsíme po dohodě s přednášejícímu na webových stránkách). 

Na jedné straně považuji za důležitý i přímý kontakt s přednášejícím, možnost klást dotazy a řešit rovnou, co Vás zajímá. Na straně druhé představuje IPF sama o sobě možný hendikep a rizikový faktor pro nemoc COVID-19. Literární data týkající se průběhu nemoci COVID-19 specificky u nemocných s IPF v tuto chvíli k dispozici nejsou, protože nemoc ale postihuje většinou pacienty nad 60 let, může být predisponujícím faktorem věk našich nemocných sám o sobě.

Ráda bych zdůraznila, že situace by neměla být chápána jako "zákaz vycházení" pro pacienty s IPF. Pokud Váš stav vyžaduje návštěvu lékaře, určitě by neměla být tato návštěva a vyšetření odkládány. Antifibrotická ani jiná dlouhodobá léčba by neměla být jen kvůli pandemii COVID vysazována (není-li k tomu jiný medicínský důvod). Není-li si pacient jistý, zda je jeho kontrola odložitelná či nikoliv, měl by vše se svým lékařem probrat telefonicky nebo e-mailem, ale určitě by pandemie COVID-19 neměla vyústit v situaci, kdy bude jakýkoliv pacient s IPF neadekvátně léčen z důvodu nedostupné péče. 

Pozastavení besed nemá vést k snížení kvality péče o nemocné s IPF, spíše reflektuje poznatek, že nejlépe se v boji s šířením infekce uplatnilo omezení přímého sociálního kontaktu. Věřím, že v čase budou dostupná další data, která nám pomohou vyhodnotit, jaké riziko představuje IPF ve vztahu k nemoci COVID-19 a přinést Vám prostřednictvím našich stránek více informací.

S pozdravem

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

14.3.2020

Zrušení besedy 18.3.2020

Vážení,

  vývoj událostí v ČR v posledních dnech v souvislosti s nemocí COVID-19 se bohužel dotkl i průběhu besed s pacienty a jejich blízkými. Vzhledem k recentně přijatým opatřením musím zrušit setkání zamýšlené 18.3.2020. Zda budeme rušit besedu i následující měsíc, ukáže čas a vývoj situace.

Paní doktorka Čermáková je ale připravena se s Vámi podělit o svoje zkušenosti v náhradním termínu, který stanovíme, jakmile bude odvolán nouzový stav.

Velmi Vám všem děkuji za pochopení a těším se na setkání v náhradním termínu!

S pozdravem a přáním všeho dobrého

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika

Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

Praha 4

140 00

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat