Aktuálně

11.4.2021

On-line beseda s pacienty (nejen) s IPF 17.5.2021

Dobrý den,

 ráda bych Vás pozvala na on-line besedu s pacienty (nejen) s IPF na téma zdravotně sociální problematiky (ZTP průkazy, příspěvky na péči, invalidní důchody apod.). Sdělení si pro Vás připravila Karolína Egriová, Bc. ze Zdravotně sociálního oddělení FTN. Beseda se bude konat 17.5.2021 v 18,30 hodin, přihlášeným zájemcům rozešlu v průběhu víkendu předcházejícího besedě odkaz k připojení. 

Odkaz bude odeslán z mailové adresy martina.sterclova@gmail.com, adresa slouží jen k odesílání pozvánek!

Potenciální zájemce prosím o přihlášení e-mailem (kontakt martina.sterclova@ftn.cz).

Těšíme se na Vás 17.5.!

S pozdravem

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika

Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 00 Praha

martina.sterclova@ftn.cz

6.2.2021

On-line beseda s pacienty (nejen) s IPF

Dobrý den,

 ráda bych Vás pozvala na on-line besedu s pacienty (nejen) s IPF na téma vzájemného ovlivnění účinnosti léků. Sdělení si pro Vás připravila PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D., vedoucí Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Františku. Beseda se bude konat 15.3.2021 v 18,00 hodin, přihlášeným zájemcům rozešlu v průběhu víkendu předcházejícího besedě odkaz k připojení. 

Odkaz bude odeslán z mailové adresy martina.sterclova@gmail.com, adresa slouží jen k odesílání pozvánek!

Potenciální zájemce prosím o přihlášení e-mailem (kontakt martina.sterclova@ftn.cz).

Těšíme se na Vás 15.3.!

S pozdravem

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika

Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 00 Praha

martina.sterclova@ftn.cz

10.1.2021

On-line besedy (nejen) s pacienty s IPF 25.1. 2021

Dobrý den,

  dne 25.1.2021 od 18,00 hodin se uskuteční on-line beseda s paní docentkou Kateřinou Neumannovou z Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouc, tématem besedy bude rehabilitace u nemocných s plicními fibrózami. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se zaměříme mimo jiné na možnosti domácího cvičení.

  Zájemce prosím o přihlášení se e-mailem (martina.sterclova@ftn.cz), o víkendu 23.-24.1. pak přihlášeným zašlu odkaz na Google Meet, kde bude beseda probíhat.

  Budeme se na Vás těšit!

S pozdravem

MUDr. M.Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika

Thomayerova nemocnice

Praha

17.11.2020

On-line beseda s pacienty 14.12.2020

Na měsíc prosinec jsme pro Vás připravili "extra" besedu s psycholožkou transplantačního týmu FN Motol paní magistrou Pabištovou. Mluvit budeme o možnostech psychologické podpory pro pacienty s IPF a jejich rodiny. Beseda bude zahájena v 18 hodin.
  Besedy proběhnou prostřednictvím Google Meet. Prosím ty z Vás, kteří se budete chtít připojit, o zpětnou vazbu. Zájemcům o účast zašlu 13.12. pozvánku s odkazem a návodem, jak se připojit. 
MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Pneumologická klinika
Thomayerova nemocnice
Praha
1.11.2020

On-line besedy (nejen) s pacienty s IPF

  V nadcházejících dnech proběhnou dvě on-line besedy s pacienty (nejen) s IPF. První se bude konat 10.11. (úterý) v 17 hodin a bude se týkat problematiky IPF v čase probíhající pandemie COVID-19. Na druhou besedu si Vás dovolím pozvat 23.11., čas bude ještě upřesněn a bude zaměřena na problematiku výživy u nemocných s IPF.

  Besedy proběhnou prostřednictvím Google Meet. Prosím ty z Vás, kteří se budete chtít připojit, o zpětnou vazbu. Zájemcům o účast zašlu 9.11. a 22.11. pozvánku s odkazem a návodem, jak se připojit. 
Pokud nedisponuje Váš počítač kamerou, můžete Besedu alespoň sledovat a účastnit se diskuze. Využít k připojení je možné i chytrý telefon, pak je ale potřeba si stáhnout aplikaci, která využití služby umožňuje.
  Věřím, že se nám podaří propojit se alespoň tímto způsobem a informace si k zájemcům takto najdou svoji cestu.
S pozdravem a přáním všeho dobrého,
Martina Šterclová
Pneumologická klinika
Thomayerova nemocnice
Praha

Anketa

Máte předběžně zájem o účast na besedách o IPF?

AnoNeHlasovat